#4     #3     #2     #1       ateate

 
     2
redredred
yla maiše
jovaras
handehoh
barsukėlis
prašymėlis
nusipirko jis kavos
 
 
 
 

 
 
 
 
 

#4     #3     #2     #1       ateate