ateate omixateate omix
  
Near wildwatered Minija #1Prie Minijos sraunios #1
Near wildwatered Minija #2Prie Minijos sraunios #2
Near wildwatered Minija #3Prie Minijos sraunios #3
Near wildwatered Minija #4Prie Minijos sraunios #4
Near wildwatered Minija #5Prie Minijos sraunios #5
Near wildwatered Minija #6Prie Minijos sraunios #6
Near wildwatered Minija #7Prie Minijos sraunios #7
Near wildwatered Minija #8Prie Minijos sraunios #8
Near wildwatered Minija #9Prie Minijos sraunios #9
Near wildwatered Minija #10Prie Minijos sraunios #10
Bakarada in atezoteBakarada atezote
Bakarada in atezoteBakarada atezote
Bakarada in atezoteBakarada atezote
Bakarada in atezoteBakarada atezote
Bakarada in atezoteBakarada atezote
Bakarada in atezoteBakarada atezote
Bakarada in atezoteBakarada atezote
Bakarada in atezoteBakarada atezote
Bakarada in atezoteBakarada atezote
no wordsbe žodžių
balis & medalis /1-a dalis/balis & medalis /1-a dalis/
balis & medalis /1-a dalis/balis & medalis /1-a dalis/
balis & medalis /1-a dalis/balis & medalis /1-a dalis/
balis & medalis /1-a dalis/balis & medalis /1-a dalis/
balis & medalis /1-a dalis/balis & medalis /1-a dalis/
- You're no match... no; - No?; - No, no match- Netinkat... ne; - Ne?; - Ne, netinkat!
- You're no match either- Ir jūs netinkat
- No match though...- Vis dėlto netinka...
- You're a perfect match!- Jūs tinkat!
- Hah.. you're calling this a match.. heh.. heh- Cha.. tinka.. tinka kaip šuniui vatinka.. che che
the endpabaiga
u want some soup?nori sriubos?
nobodyniekas
Nobody lived thereČia niekas negyveno
He lived otherwhere. The disctrict called ZapaliovskJis gyveno kitur. Zapaliovsko rajone
Once he was found in the seaSykį jį aptiko jūroje
Everyone started to like him at onceVisi iškart jį pamilo
Everyone...Visi...
But one day he escapedTačiau vieną dieną jis ištrūko iš visų glėbio
.. and returned to where nobody lived.. ir grįžo ten, kur niekas negyveno
untitleduntitled
untitleduntitled
untitleduntitled
untitleduntitled
dance of the pikeletsbandučių šokis
untitleduntitled
untitleduntitled
9 times s.o.s. signal on channel 16 pt. 1 9 kartus nelaimės signalas 16 kanalu 1 dalis
9 times s.o.s. signal on channel 16 pt. 29 kartus nelaimės signalas 16 kanalu 2 dalis
9 times s.o.s. signal on channel 16 pt. 39 kartus nelaimės signalas 16 kanalu 3 dalis
9 times s.o.s. signal on channel 16 pt. 49 kartus nelaimės signalas 16 kanalu 4 dalis
untitleduntitled
untitleduntitled
a donkeyasilas
3 stuntmen3 kaskadininkai
untitleduntitled
untitleduntitled
untitleduntitled
untitleduntitled

© ATEATE    ateate.com     home

collages   |   photos   |   drawings   |   omix